Koeien in de wei

 

Bij Ecoboerderij De Haan lopen de koeien zoveel mogelijk buiten, als ze in de winter op stal staan krijgen ze alleen gras, géén 'krachtvoer'. Het weiland wordt bemest met stalmest, compost, Keltisch zeezout vol waardevolle mineralen - en met magnesium (Zechsal). De koeien krijgen alleen gras, klaver, kruiden, hooi en luzerne, een plant uit de vlinderbloemenfamilie. Ze krijgen water dat is gevitaliseerd met een AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser, aangevuld met Keltisch zeezout. Door het strooien van zeezout brengt De Haan alle waardevolle grondstoffen uit de oceaan weer terug, grondstoffen die in de loop der jaren zijn uitgespoeld naar de zee. Op de melktank is bovendien een speciale 'melkvitaliser' gemonteerd.

Ecoboerderij De Haan is de eerste biologisch gecertificeerde boerderij met A2/A2-melk. Onder Skalnummer 023287 werd de goedkeuring verstrekt. Daarmee verklaart Skal Biocontrole uit Zwolle dat Ecoboerderij De Haan qua "teeltareaal, teelt van veevoedergewassen, runderen en melk" als 'biologisch' mag worden aangemerkt.

SKAL logo

Skal 023287


Dr. Weston A. Price, een inmiddels beroemde tandarts uit Amerika reisde in de jaren '30 van de vorige eeuw de wereld over om gebitten te onderzoeken. Hij schreef er een boek over: Voeding en Fysieke Degeneratie, zie ook de beschrijving van het boek in de inhoudsopgave hiernaast. Op bladzijde 20-22 beschrijft hij 'het geheim van de melk' van Ecoboerderij De Haan... In 1932 bezocht Dr. Price het Lötschental in Zwitserland. Bij zijn onderzoek kreeg hij hulp van pastoor John Siegen, de predikant in de vallei. Dr. Price onderzocht de voeding, die bleek een uitzonderlijk hoog gehalte aan vetoplosbare vitamines te bevatten - veel hoger dan andere monsters in Europa en Amerika. De mensen hadden perfecte tandbogen, gezichtsstructuur en gezondheid, aldus Dr. Price. Ook het hooi voor de koeien in het Lötschental bleek ver boven het gemiddelde te zitten, het was beter dan ander hooi en kuilgras. Matthijs gebruikt bijvoorbeeld Keltisch zeezout, Zechsal magnesium, lava en schelpenzand om mineraalrijk gras en hooi voor de koeien te hebben, zodat er in de melk dezelfde hoge gehaltes aan vetoplosbare vitamines zitten als in de Zwitserse vallei van de vorige eeuw. Matthijs vindt het té belangrijk om het écht geheim te houden, vandaar deze uitleg...


Laatste nieuws
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot voeding en gezondheid? Matthijs de Haan is steeds op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, het laatste nieuws van Ecoboerderij De Haan vindt u hier. U vindt daar informatie over bijvoorbeeld borium (essentieel voor het leven?), over onzinnige mestregelgeving (injecteren doodt het leven in de bodem!), over onmisbare mineralen zoals magnesium, selenium en zwavel, maar ook over cannabinoïden, propolis, bijenpollen en nog veel meer.

Koe in de weide


In de pers
Ecoboerderij De Haan is een innovatieve melkveehouderij en regelmatig in het nieuws. Melkvee, een onafhankelijk vakblad voor de melkveehouderij, schreef twee artikelen over Ecoboerderij De Haan, in 2013 en 2014. Ekoland, het 'onafhankelijk vakblad voor de biologische keten', schreef in maart 2015 een uitgebreid stuk over het bedrijf en bij "Video" kunt u het strooien van Keltisch zeezout en andere video's te bekijken.


A2-melk - ouderwets gezonde melk!
Er zijn veel soorten melk: volle melk, halfvolle melk, magere melk, gepasteuriseerde melk, gesteriliseerde melk - noem maar op. Maar wist u dat er een nóg een soort melk is? Kent u A2-melk al? In Nederland drinken we bijna alleen maar A1-melk, eigenlijk een mengsel van hoofdzakelijk A1- en een paar verdwaalde A2-koeien, die melksoort is veel minder gezond. 'Gewone' melkveehouders maken zich niet druk om de A1/A2-gen, ze fokken en melken daar niet op. De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van melk op de gezondheid. De veilige tegenhanger van A1-melk (en het mengsel A1/A2) is de zuivere A2-melk: die vindt u bij Ecoboerderij De Haan in Ingen. A2-melk is vrij van vrije radicalen en 'kwade' moleculen. Er zijn diverse wetenschappelijke studies die een verband laten zien tussen A1-melk en hart- en vaatziektes, aderverkalking, diabetes, koemelk intolerantie, autisme, schizofrenie, de ziekte van Crohn en wiegendood. Professor Keith Woodford van de Lincoln University in Christchurch Nieuw Zeeland heeft deze studies bij elkaar gebracht in zijn boek 'Devil in the Milk'. Hier leest u een samenvatting en in 2009 gaf professor Woodford een interview aan Acres USA, Noord Amerika's belangrijkste uitgever mbt ecologische en duurzame landbouw en veeteelt. Ook hebben er inmiddels twee wetenschappelijke onderzoeken met muizen en ratten plaatsgevonden die ook de relatie tussen beta-casomorfine-7 (BCM-7) en bovengenoemde aandoeningen aantoonden. Het eiwit in de melk kent twee varianten: wei en caseïne. De caseïne wordt onderverdeeld in alfa, kappa en bèta. Het gaat ons hier om de bèta-caseïne variant. De gen die de bèta-caseïne aanmaakt wordt in de wetenschappelijke literatuur gemakshalve de bèta-caseïne gen genoemd maar in feite is de bèta-caseïne gewoon een eiwit. Deze komt voor in zowel A1- als in A2-melk. Bij koeien met een A1-variant van de bèta-caseïne gen worden aminozuren afgebroken (zeven in totaal) waardoor er een kwade molecuul, de peptide BCM-7, vrijkomt in de melk. Deze BCM-7 wordt door het menselijk lichaam opgenomen in de bloedbaan - met negatieve gevolgen. Bij koeien met de A2-variant wordt het bèta-caseïne eiwit niet afgebroken, komt de peptide BCM-7 niet vrij en richt dus bij de mens geen schade aan. Wilt u meer weten over de voordelen van A2-melk? Lees de factsheet over A2-melk.


Gezonde voeding in de boerderijwinkel
Steeds meer mensen zijn op zoek naar gezonde producten, zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmest en antibiotica. Volgens de recentste onderzoeken hangen veel gezondheidsproblemen samen met (verkeerde) voeding. Te weinig gezonde vetten, vervuilde lever, darmen en andere organen: onderzoeken wijzen uit dat het allemaal samenhangt. Wilt u meer lezen over goede voeding, kijk dan op deze website of op Voeding is Gezondheid. In de boerderijwinkel van Ecoboerderij De Haan vindt u rauwmelkseprodukten van grasgevoerde koeien en nog véél meer - allemaal supergezond!